Lysian Martina

Auditor Gemeentelijke Accountantsdienst
"Achter de cijfers kijken geeft extra diepte"

Jaarrekeningen en cultuurcomplexen
In 2005 kwam ik van Curaçao naar Nederland om in Rotterdam Economics & Business te studeren. Na mijn master Accounting, Auditing & Control werd ik via een overheidsaccountantsbureau op Curaçao bij de Gemeentelijke Accountantsdienst van de gemeente Den Haag gedetacheerd voor het opdoen van werkervaring. Inmiddels ben ik in dienst en studeer naast mijn baan en op kosten van de gemeente voor de post-master RA. Best pittig om werk en studie met elkaar te combineren, maar ik heb studieverlofuren die ik ook echt kan nemen. Dat is een belangrijke reden dat ik er bewust voor kies om hier te werken. Plus het werk zelf natuurlijk. De variatie tussen grote en kleine diensten, met grote en kleine budgetten is erg interessant. Het werkveld is heel breed, van erfpacht of de wmo tot aan bedrijventerreinen, en heeft financiële, fiscale en managementaspecten. Bovendien zie ik het resultaat van het werk elke dag in de stad. Bij dienst Stedelijke Ontwikkeling controleren wij bijvoorbeeld de juistheid van lasten en volledigheid van de baten voor het OCC, het nieuwe onderwijs en cultuurcomplex aan het Spui. Als ik uit het raam kijk zie ik hoe het centrum gebouwd wordt en elke dag meer vorm krijgt. Dat vind ik bijzonder.

Het controleren van jaarrekeningen bij een gemeente is behoorlijk complex. Elke dienst stelt jaarlijks een eigen dienstverantwoording op die wordt geconsolideerd tot de gemeentelijke jaarrekening. Dat er programma’s zijn die over meerdere diensten lopen maakt het nog wat ingewikkelder. In het voorjaar controleren we vanuit de GAD de baten, lasten en kasstromen bij de diensten en geven eventueel correcties door voor aanpassing in de definitieve jaarrekening.  In het najaar voeren we interimcontroles uit, inhoudelijke checks op de achterliggende processen op het gebied van onder andere salarissen, inkoop of subsidies. Een flink deel van de gemeentelijke begroting gaat naar subsidies, wat we concernbreed controleren. Het scheelt dat er sinds een paar jaar één centraal subsidiebureau is, dat het merendeel van de subsidies afhandelt. We kijken natuurlijk altijd of de verantwoordingen voldoen aan de wet- en regelgeving, toetsen of het proces goed verlopen is en we zijn altijd alert op mogelijke fraude. Wat extra diepte aan dit werk geeft is dat we ook achter de cijfers kijken naar bijvoorbeeld dienst- of maatschappelijk belang. Ik heb echt veel waardering gekregen voor wat de overheid doet! Naast de jaarrekening- en interimcontroles voeren we ook operational audits uit, waarbij we dieper naar processen en projecten kijken, meestal op verzoek van de Rekeningencommissie. We werken voor de gemeente, maar ook voor een aantal andere organisaties, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar 23 gemeenten bij aangesloten zijn. Ik kan overal op worden ingezet en dat betekent dat het erg afwisselend is.

Mijn plan is om ooit terug te gaan naar Curaçao, al was het alleen maar omdat ik erg aan mijn familie gehecht ben. Maar voorlopig kan ik hier nog een hele tijd doorgroeien, de GAD wil dat mensen breed inzetbaar zijn en ons niet vastpinnen op een terrein. We werken projectmatig en daardoor heb ik telkens verschillende opdrachten. Samen met leuke collega’s, iedereen helpt elkaar en je kunt overal binnenlopen, ook bij de directeur. Ik heb het echt zwaar naar mijn zin.