Shyreen Shaib

Headerfoto Testimonial Shyreen Shaib

“De urgentie van de mobiliteitstransitie wordt al gevoeld in de steden, dat is leuk om aan bij te dragen!”

Ik merkte dat ik in mijn vorige baan op zoek was naar meer uitdaging, en dat weer meer bezig wilde zijn met de schaal van de stad, en mijn studie (steden)bouwkunde. De schaal van de stad trekt mij ook omdat in de stad toch echt alle opgaven bij elkaar komen, en je er met elkaar uit móet komen.

Het nationale perspectief

In Den Haag ben ik als strategisch adviseur mobiliteit verantwoordelijk voor de nationale samenwerking. Ik hou mij bezig met het vooruithelpen vanuit het Haags perspectief van alles wat raakvlakken heeft met nationaal beleid en mobiliteit. Concreet draag ik bij aan diverse samenwerkingsverbanden met het rijk. Een voorbeeld hiervan is het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking), waar we werken aan grote projecten in de regio waar verstedelijking en mobiliteit samenkomen. Een aanpak in samenhang is niet alleen noodzakelijk voor de verstedelijkingsopgave, maar ook om de economische kracht van de regio te versterken. Ik zorg dat Den Haag hieraan bijdraagt en andersom; wat er in deze gremia plaatsvindt borg ik binnen de Gemeente Den Haag zodat wij, in alles wat we doen, het nationale perspectief niet vergeten mee te nemen en kijken voorbij onze stadsgrenzen. Ook betekent het dat ik diverse bovenlokale en multidisciplinaire overleggen bijwoon, zoals met de G4 en het MRDH. In deze overleggen bespreken, agenderen en werken we opgave die groter zijn dan één gemeente uit. Daarnaast zorg ik dat de directeur en wethouders goed geïnformeerd en voorbereid zijn wanneer zij gesprekken voeren met partners zoals het rijk.

De gemeenteraadsverkiezingen

Qua uitdagingen leveren nu de kabinetsformatie en straks de gemeenteraadsverkiezingen nog even spannende tijden op. Dit is namelijk de ‘window of opportunity’ om vrij veel invloed uit te oefenen op het beleid van de komende vier jaar. We staan als stad voor grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, groei en hoe je de stad leefbaar houdt. Mobiliteit kan en moet daar een grote rol in spelen. Om de transitie naar duurzame en ruimte efficiënte mobiliteit in en rondom de stad mogelijk te maken, moeten we in 2021-2022 stappen nemen in een aantal grote projecten. Je moet dan denken aan projecten zoals de OV-verbinding in de Binckhorst en de upgrade van de gehele spoorlijn in de regio inclusief stations zoals Laan van NOI. Maar ook het realiseren van OV-verbindingen op plekken die nu minder goed bereikbaar zijn of waar geen goed alternatief is voor de auto. Dat is uitdagend, en vraagt ook veel geduld. Je moet tevreden kunnen zijn met het zetten van kleine stappen vooruit en kunnen erkennen wat dat bijdraagt aan het geheel.

Stappen vooruit

Ik merk dat de urgentie van de mobiliteitstransitie echt al wordt gevoeld in de steden en dat is leuk om aan bij te dragen. Ik werk hier nu bijna een jaar, maar merk dat deze functie heel goed bij mij past. Ik kan mijn kwaliteiten en eigenschappen goed inzetten. Voorheen was de relatie met het rijk vaak gebaseerd op tegenovergestelde belangen, dit sijpelde door in de toon en houding die beide kanten aannamen. Door mijn ervaring binnen het rijk, persoonlijke benadering en mijn intrinsieke motivatie om er samen uit te komen zetten we nu ook echt stappen vooruit. Schakelen tussen deze schaalniveaus, tussen zeer abstracte opgaven en hele concrete projecten is wat het werk leuk maakt. Ik help dus concreet mee aan de verandering en dat is gaaf om aan bij te dragen! En ondanks dat ik in de coronatijd ben begonnen voelt dat niet zo. Onze afdeling telt ongeveer 60 mensen en je kan goed op elkaar rekenen. Er heerst een enorme collegiale sfeer binnen de afdeling, en ik maakte dan ook geregeld tijd voor wandelingen met collega’s of werk af en toe een dagje bij hen thuis. Dat is fijn en heeft ook bijgedragen aan dat ik mij snel op mijn plek voelde. Ik ben wel blij dat we nu weer wat ruimte hebben om naar kantoor te gaan, de spontane ontmoetingen heb ik gemist. Ook omdat het veel kan bijdragen aan de effectiviteit van het werk.