Privacystatement

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten. Lees in deze privacyverklaring wat dit voor u betekent.
 
De gemeente verzamelt en verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees in de algemene privacyverklaring wat uw rechten(Externe link) zijn.

Privacyverklaring voor sollicitanten

De gemeente verwerkt uw gegevens  om:
·       contact met u op te nemen
·       (mogelijk) een contract of arbeidsovereenkomst af te sluiten
·       voor de sollicitatie onderzoek naar u te kunnen doen via social media en internet
·       de eigen administratie bij te houden

Gedurende het sollicitatieproces:
·       naam
·       telefoonnummer(s)
·       e-mailadres(sen)
·       cv
·       sollicitatiebrief
·       referenties (contacten bij eerdere werkgevers indien opgegeven door sollicitant)
·       Uitslag van assessment

Verder verwerkt de gemeente gedurende de indiensttreding ook nog de volgende gegevens:
·       adres
·       woonplaats
·       geboortedatum
·       geboorteplaats

De gemeente anonimiseert uw sollicitatiebrief en cv vier weken na afronding van de sollicitatieperiode. Zo kan de gemeente bijhouden hoe vaak er wordt gesolliciteerd op een vacature. Na 4 weken van afronding van uw sollicitatie worden uw gegevens automatisch anoniem gemaakt.

U krijgt een mail 2 dagen na afhandeling van uw sollicitatie over het langer bewaren van uw gegevens, indien akkoord worden uw gegevens langer bewaard voor een termijn van één jaar. Hierna volgt weer een keuze moment.

Soms deelt de gemeente uw gegevens met bedrijven of organisaties die voor de gemeente gegevens verwerken. Zoals bedrijven die software leveren, bureaus die voor de gemeente personeel zoeken en kandidaten testen (assessmentbureaus). De gemeente maakt altijd goede afspraken met derden en waar nodig sluit zij privacyovereenkomsten af met deze organisaties en bedrijven. Bij partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) maakt de gemeente extra afspraken over het beveiligen van uw persoonsgegevens.

Als uw gegevens worden verwerkt, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Bijvoorbeeld het recht om te zien welke gegevens van u worden verwerkt. Als u van uw rechten gebruik wilt maken, moet de gemeente dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Lees in de algemene privacyverklaring wat uw rechten(Externe link) zijn.

De gemeente probeert te voorkomen dat iemand die daar geen recht op heeft:
·       toegang krijgt tot uw gegevens
·       uw gegevens kan veranderen
·       uw gegevens openbaar kan maken

Dit doet de gemeente door bijvoorbeeld:
·       persoonsgegevens te versleutelen;
·       de toegang tot computersystemen te controleren
·       de toegang tot computersystemen alleen te geven aan personen die toegang hebben gekregen, of een geheimhoudingsplicht hebben
·       documenten en e-mails te beveiligen en te classificeren (aangeven hoe streng ze beschermd moeten worden)

Deze maatregelen vallen onder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid(Externe link) (BIO) waaraan de gemeente moet voldoen.

Cookieverklaring

De gemeente maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de website op een apparaat van de bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. De gemeente plaatst deze bestanden op uw apparaat om de website zo goed mogelijk te laten presteren en om te onderzoeken hoe de website gebruikt wordt. Uw persoonsgegevens blijven daarbij altijd onherkenbaar. De gemeente maakt gebruik van 2 soorten cookies: functionele cookies en cookies voor statistieken. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken.