Karin Keijser-Valkenburg

Headerfoto Karin Keijser-valkenburg

“Ik stel ouders vaak gerust als ze zorgen hebben”

Voor ouders/verzorgers is het vooral belangrijk dat hun kind zo gezond en goed mogelijk opgroeit en zich ontwikkelt. Als jeugdarts is het mijn taak om de ouders te hierbij te helpen, en handvatten aan te rijken wanneer dit nodig is. Dit doen we door middel van een anamnese, lichamelijk onderzoek en screenings. Een anamnese is een gesprek met de ouders waarin we kijken naar de medische voorgeschiedenis en eventuele andere relevante omstandigheden. Daarnaast proberen we problemen voor te zijn door het geven van voorlichting en adviezen. Zo werken we nu aan een pilot om ouders door middel van filmpjes veel meer te betrekken bij het ontwikkelingsonderzoek.

Tijdig de juiste hulp

Hoewel het voor de ouders vaak schrikken is, ben ik altijd tevreden over mijn werk als ik een afwijking zoals een hartaandoening, een stoornis in de groei of een slechte visus bij een kind tijdig signaleer. Dit klinkt in eerste instantie wellicht gek, maar hoe sneller je dit constateert, hoe sneller het kind geholpen kan worden. Als het nodig is stuur ik een kind dan ook direct door naar andere zorgverleners zoals de huis- of kinderarts, kinderfysiotherapeut of gezinscoaches. Daarnaast werken we veel samen met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wanneer er daar zorgen zijn over de ontwikkeling of gezondheid van een kind werken we samen aan het zoeken naar de juiste plek en aanpak.

Verschillen

Naast het volgen van de groei en ontwikkeling van een kind probeer ik, samen met mijn collega’s een brede indruk van de omgeving te krijgen waarin het kind opgroeit. Je krijgt hierin te maken met een grote variatie aan achtergronden en samenstelling van ouders en gezinnen. En ondanks de verschillende culturen of het verschil in opleidingsniveau of andere zorgbehoefte is dan zeer belangrijk om steeds de aansluiting bij déze ouders te vinden. Zo leer ik elke dag weer wat bij over effectieve gespreksvoering!

Hetzelfde doel

Op dit moment zijn er bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 9 locaties met verschillende aantallen collega’s. Zelf werk ik in een vrij klein team. Ik werk daardoor intensief samen met assistentes en jeugdverpleegkundigen. Dat is erg fijn! Want we kennen elkaar goed en weten wat we aan elkaar hebben. Daarnaast heeft iedereen hetzelfde doel: goede zorg leveren, van hoge kwaliteit, en met veel oprechte betrokkenheid, juist ook voor gezinnen die het moeilijk hebben.