Aline ter Beek

“Door verdiepende vragen te stellen tijdens een caseloadgesprek zet ik ook de gezinscoach zelf aan het denken”

Om als beginnend orthopedagoog ervaring op te doen binnen de jeugdhulp heb ik eerst tien jaar een hbo-functie gedaan. Uiteindelijk vond ik het tijd voor een overstap en vond ik in de functie gedragswetenschapper precies wat zocht.

Verdiepende vragen stellen

Als gedragswetenschapper geef ik inhoudelijk leiding aan 2 teams van gezinscoaches binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast kan ik screenende diagnostiek bij kinderen afnemen en korte behandeling geven. Maar de gezinscoaches werken met en in gezinnen waar problemen zijn. Als gedragswetenschapper houd ik vervolgens de grote lijnen van de casussen in de gaten en volg het proces aanmelding, evaluatie en afronding. Waarbij ik let op de veiligheid in gezinnen en signalen van onveiligheid welke ik bespreek met de gezinscoaches. Door verdiepende vragen te stellen tijdens een caseloadgesprek zet ik ook de gezinscoach zelf aan het denken. Daarnaast kan ik, indien zij dit zelf willen, aansluiten bij lastige gesprekken of netwerkoverleggen voorzitten.

De stabiele factor

De teams waar ik inhoudelijk leiding aan geef zijn gezellige teams met een goede onderlinge relatie. We zijn open, eerlijk, hardwerkend en kritisch. De samenwerking met de teammanagers verloopt ook altijd positief en gezellig. Erg belangrijk want een tijd hadden mijn teams geen teammanager. Doordat de teammanager de regie heeft over de procesmatige kant van het werk, was er weinig houvast. Ik merkte dat dit voor de teams en ook voor mijzelf erg zwaar was! Toch hebben we die tijd gezamenlijk, in goede harmonie, kunnen overbruggen, mede omdat ik merkte dat ik toen ‘de stabiele factor’ was.

Zelfsturing op planmatig werken

De komende tijd gaan we met de teams focussen op het zelfsturen op planmatig werken. Dus dat de gezinscoaches bij de start al doelen stellen en naderhand evalueren en afronden. Ook wil ik meer tijd vrijmaken om de gezinscoaches die het nodig hebben meer werkbegeleiding of verdieping te geven. Daarnaast blijft het thuiswerken een uitdaging. We gaan zo min mogelijk op (huis)bezoek, zodat iedereen veilig blijft, maar dat maakt het werk wel een stuk minder leuk. Ik ben dus ook met dit vraagstuk aan de slag zodat ik het werk ook leuk blijft voor de gezinscoaches.