Ellen de Bekker

“We denken zowel lokaal, regionaal als landelijk mee over hoe we ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden”

Als beleidsadviseur bij het team Participatie & Werk bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) hebben we een veelzijdige adviserende functie, waarin je collega’s echt ziet groeien. We werken als spil tussen bestuur en uitvoering, aan een flink aantal onderwerpen. Juist omdat Den Haag een van de grote vier gemeenten is, werken we niet alleen veel samen met collega’s uit projecten en regiogemeenten, maar ook geregeld met G4, VNG en Rijkscollega’s.

Met de juiste verbindingen maak je het meeste verschil

In mijn rol als beleidsadviseur vind ik het fijn om een brugfunctie te vervullen. Het verschil te maken door de samenwerking op te zoeken met collega’s vanuit verschillende hoeken van de gemeente. Zo spring je soms op een al rijdende trein om samen een nog mooiere aanpak neer te zetten voor de mensen in Den Haag. Met dit soort goede samenwerkingen voor een gezamenlijk doel kunnen we echt mooie dingen mogelijk maken voor de mensen in de stad. Een voorbeeld hiervan is de preventieve pilotaanpak van het Jongerenpunt070 op het MBO. Zo was er vanuit de portefeuille Onderwijs een idee om jongeren al te helpen voordat ze van school uitvallen. Bij de portefeuille Arbeidsmarkt kwamen rijksmiddelen voor de begeleiding van mbo jongeren naar (leer)werk. Door beide initiatieven te bundelen naar een gezamenlijke aanpak, maak je gebruik van de energie die er al is. Dat vind ik leuk aan mijn werk.

Ambities uitvoeren met aandacht voor bewoners

Het is mooi om de ideeën en ambities vanuit het bestuur samen te laten komen met die van de uitvoering. Want bij de uitvoering worden de inwoners met aandacht en passie geholpen. Een project waar ik aan heb mogen bijdragen is de ‘jongeren buiten beeld’ aanpak. Door jongeren preventief op te zoeken vergroten we het bereik van onze multidisciplinaire dienstverlening. Het gaat dan om jongeren tot 27 jaar die niet naar school gaan, geen uitkering ontvangen, maar ook geen werk hebben om in hun inkomen te voorzien. Inmiddels benadert een enthousiast team collega’s van het Jongerenpunt070 deze jongeren met deurbezoeken. Want met brieven sturen alleen komen we er niet. Om jongeren te bereiken moet je je kantoor uit en je meer verplaatsen in de belevingswereld van de jongeren. Tegelijk helpt het als dit bestuurlijk prioriteit heeft en er dus middelen en ruimte voor vrijkomt en daar komt het beleid dan weer van pas.

Lokaal, regionaal en landelijk verschil maken

Wat ik leuk vind aan het werken voor de gemeente Den Haag is dat er veel speelt in de stad. Met elkaar hebben we veel expertise en denken we zowel lokaal, regionaal als landelijk mee over hoe we ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. Zo denken we mee over de effecten van voorgenomen wetswijzigingen op allerlei onderwerpen. Of dit nu over het beter toegankelijk maken van de kinderopvang gaat, scholing en ontwikkeling van Hagenaars, over het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid of een ander maatschappelijk relevant onderwerp. Al deze onderwerpen raken mij en ondanks dat het echte verschil gemaakt wordt in de uitvoering, probeer ik een mooi steentje bij te dragen in mijn adviserende rol als senior beleidsadviseur.