Emile Jutten

“Ook als ik thuiswerk, zie ik de Schaalsprong OV iedere 10 minuten voorbijrijden, die tastbaarheid maakt het leuk.”

In Den Haag speelt er ten aanzien van de Schaalsprong voor het Openbaar Vervoer op dit moment heel erg veel. Naast dat we zelf kijken hoe we het openbaar vervoer (en de mobiliteit) voor onze bewoners en bezoekers het beste kunnen regelen, kijken we veel beter naar verstedelijking, stedenbouw en hoe mensen zich bewegen zich in de stad. 

Den Haag groeit en het OV ook.

In Den Haag komen er veel meer mensen bij, de verwachting is 100.000 mensen tot aan 2040. Om deze mensen te faciliteren in hun behoeften, bouwen we op de paar vierkante kilometers van het Central Innovation District en de Binckhorst rond de 35.000 woningen met daarnaast evenzoveel plek voor arbeidsplaatsen. Ook in Den Haag zuidwest willen we 10.000 woningen bouwen en veel arbeidsplaatsen creëren, onder andere om het gebied een sociaal economische impuls te geven. Daarnaast zal er in de buurt van de zogenaamde ‘Oude Lijn’, langs het stuk spoorlijn tussen Den Haag centraal en Dordrecht, flink gebouwd worden: nieuwe bewoners, nieuwe kernen, nieuwe stations. Dit betekent dat er meer beweging komt in de stad en dus veel druk op het mobiliteitssysteem. Daarnaast willen we ook dat deze Mobiliteit duurzaam wordt, voor zowel het klimaat als de luchtkwaliteit in de stad. In de Binckhorst zijn we dan ook bezig met verschillende mobiliteitsonderwerpen zoals Smart Mobility, Mobility as a Service, extra Fietspaden en projectontwikkeling met hele lage parkeernormen. Bij die lage parkeernormen zorgen we dat mensen naar hun bestemming kunnen lopen, fietsen óf er met hoogwaardig openbaar vervoer kunnen komen.

Lopen, fietsen én OV als drager van de mobiliteit in de stad

Een goed OV kunnen we als stad grotendeels zelf, maar niet helemaal alleen organiseren. Daar hebben we ook het Rijk, de Regio (MRDH, PZH) en de buurgemeenten voor nodig. We willen daarnaast ook projectontwikkelaars overtuigen dat ze niet die hoge parkeernorm hoeven te bouwen en beter het geld kunnen (mede) investeren in het OV. Zij dragen dan niet alleen bij aan een veel leefbaarder gebied maar het genereert ook geld, wat voor hen uiteindelijk ook gunstig is. Al deze ontwikkelingen brengen we met heel veel mensen tot stand, waarbij ik met mijn team eraan bijdraag hoe het OV op lange termijn vormgegeven wordt. In Den Haag zijn we hier al ver mee en het gaat echt goed. Dat is echt super trots makend!

Ontwikkeling in Openbaar Vervoer

Als Programmamanager Openbaar Vervoer houd ik mij, grotendeels bezig met drie dingen:

  • Het coördineren van Team-OV en het daarbij zorgen dat iedereen die enigszins met OV bezig is weet wie wat doet, zodat we dezelfde kant op werken.
  • Nationaal & internationaal spoordossiers; zoals rechtstreekse internationale verbinden van Den Haag met Aken, Düsseldorf, Brussel en op termijn misschien wel Berlijn.
  • De Schaalsprong OV / OV Next.

Dat laatste is een groot programma. Er is in Den Haag veel OV wat we kunnen én willen verbeteren. Daarbij richten we onze activiteiten langs drie hoofdcorridors (lijnen):

  • De Koningscorridor, van Strand tot Zoetermeer & Delft;
  • De ZuidWestland-corridor, de Randstadrail van Zoetermeer tot ZuidWest door richting Westland;
  • De Oude Lijn; de CitySprinter van Dordrecht tot Den Haag centraal en Leiden.

De plannen voor deze corridors worden allemaal uitgewerkt in verschillende gremia. Om goede input te leveren en overzicht te houden wat er speelt, coördineer en organiseer ik dat er in elk gremium ook een stoel van Den Haag staat waar ook echt iemand op zit. Zo houd ik de regie en zorgen we met zijn alle ervoor dat deze projecten in de richting gaan die wij willen: een gróte kwaliteitsimpuls voor het OV in Den Haag.

Mijn eigen overstap

Ongeveer een jaar geleden stapte ik zelf, na 15 jaar, van NS over naar de Gemeente Den Haag. De reden voor mij om voor Den Haag te kiezen is omdat ik vind dat er hier veel moet gebeuren, veel uitdagingen liggen maar ook veel gebeurt in de positieve energie. Dat geldt natuurlijk ook voor NS, maar nu mag ik dat lokaal doen, voor mijn eigen stad waar ik, als geboren Limburger, al bijna 25 jaar met veel plezier woon. Ik ben dus heel enthousiast! Wat ik wel merk, als ik over mijn stap vertel, is dat menigeen de stap van een landelijk opererend bedrijf naar het gemeentelijk bestuur onverwacht vindt. Maar juist de tastbaarheid van het werk, dat vind ik gewoon heel gaaf. Zo rijdt tram 3 letterlijk voor mijn deur en zie ik nu ik al bijna een jaar thuiswerk, de Schaalsprong iedere 10 minuten voorbijrijden.

Virtueel cluster 

In mijn baan ben ik als eerste begonnen met het creëren van een virtueel cluster, Team-OV (‘T-OV’). Naast dat ik zelf beter in een team werk, zitten er ook op veel verschillende plekken mensen die zich bezighouden met het openbaar vervoer. Team-OV helpt daarbij om met elkaar in verbinding te blijven. Zo weten we van elkaar wat er speelt, en houden we bij wat er bij de Wethouder op de agenda staat om dat goed voor te bereiden. Daarnaast is zo’n team fijn om inhoudelijk ideeën uit te wisselen over projecten. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen project, maar juist door te sparren en van gedachten wisselen helpen we elkaar verder. En, als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke: Ik vind dat het ook inspirerend en ‘gewoon’ gezellig moet blijven om met zijn allen aan een betere stad te werken. Dat je elke dag kunt zeggen, ‘ik doe tof werk’. Vandaar ook de afkorting: T-OV.