Reinier Beenen

“Door middel van data bijdragen aan het welzijn van Den Haag”

Het gebruik van data wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Dit levert ook nieuwe vraagstukken op; hoe gebruik je het en hoe maak je het inzichtelijk? Dat is waar ik en mijn team ons mee bezig houden voor Den Haag. Een bruisende stad die als regeringsstad vaak in het nieuws is. Ik ben dan ook trots dat ik een bijdrage lever aan het verbeteren van de het welzijn van de stad.

Verandering brengen door data

Als Manager Business Analytics bij de dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW), geef ik leiding aan 18- dataspecialisten. Met ons team maken we het beleid en uitvoeringsprocessen van andere OCW-afdelingen inzichtelijk door middel van rapportages, dashboards, data-analyses en voorspelmodellen. Door deze data overzichtelijk in kaart te brengen en te combineren, laten we zien waar aanpassing in het beleid of de uitvoering gewenst is. Een voorbeeld hiervan is de jeugdhulp. Hier geven we met behulp van dashboards inzicht in doorlooptijden, zo sturen ze pro-actief bij en nemen ze maatregelen om mogelijke knelpunten op te lossen. Hierdoor werken de gezinscoaches doelgerichter en verbetert de kwaliteit van de zorg voor de burger.

Meten is weten

Niet alleen jeugdhulp maar steeds meer afdelingen zien het belang van data in en wij krijgen dan ook steeds meer aanvragen van afdelingen voor data-analyses, rapportages en dashboards. Zo wil een wethouder wil weten hoe kinderen verdeeld zijn over scholen om op een juiste en eerlijke wijze subsidies toe te kennen. En willen de stadszwembaden inzien hoe de bezettingsgraad is verdeeld naar verschillende doelgroepen of lessoorten. Door dit soort situaties in de stad te onderbouwen met cijfers en grafieken, maken we inzichtelijk waar veranderingen in patronen van afhankelijk zijn, en kan uiteindelijk Den Haag daardoor beter en efficiënter worden bestuurd.

Van data-driven dienst naar gemeente

Gelukkig vinden deze ontwikkelingen met data niet alleen bij OCW plaats maar zijn de andere diensten zich ook volop aan het ontwikkelen om informatie gestuurd te werken. Door slim samen te werken met de andere diensten en data op een verantwoorde manier met elkaar te delen, kan de stad nóg beter worden bestuurd en het welzijn en de leefomgeving van inwoners worden verbeterd. Dat is en blijft tenslotte ons uiteindelijke doel. Ik vind het daarom ook erg leuk mee te denken in dienst-overstijgende oplossingen waarvan we allemaal binnen de gemeente profiteren. Het is een grote uitdaging, maar wel erg leuk!

1 team 1 taak

Mijn afdeling bestaat uit 18 medewerkers waarvan 6 BI-specialisten, 8 business/data-analisten, 3 functioneel beheerders en 1 data scientist. We zijn een hechte afdeling die nauw samenwerkt en zeer gedreven is om andere OCW-afdelingen te helpen. We voeren grotere projecten uit als er nieuwe data vanuit bronapplicaties ontsloten wordt of als er vanuit het coalitieakkoord nieuwe dashboards & rapportages noodzakelijk zijn. Dit soort grote opdrachten voeren de BI-specialisten op een agile scrum-wijze uit. De data-analyse-opdrachten pakt het team meer achtereenvolgend op. Ondertussen helpen we elkaar bij het verkrijgen en interpreteren van data en uitkomsten zodat de output van de afdeling kwalitatief hoogwaardig blijft en we zo veel mogelijk afdelingen en burgers kunnen helpen!