Roelof Davids

“Het resultaat van je werk is altijd dichtbij”

Ik miste maatschappelijke relevantie in mijn werk. Daarbij vond ik het leuk om wat terug te doen voor de stad waar ik destijds woonde en het leek me interessant om met lokale onderwerpen bezig te zijn en direct in de stad terug te zien waar je aan werkt. Zo is ook het resultaat van je werk altijd dichtbij.

Van bruggen tot applicaties

Mijn afdeling houdt zich bezig met het inkopen en aanbesteden van de beste diensten en producten om ondernemers, burgers en de gemeentelijke organisatie verder te helpen. Het werk is daardoor erg divers: van het aanbesteden van een nieuwe brug tot het contracteren van een partij die, binnen 3 minuten nadat wij als gemeente een verzoek indienen, een tolk kan leveren in verschillende talen. Allemaal verschillende processen en leveranciers waar wij als Den Haag mee moeten samenwerken. In dit proces vind ik het mooiste moment waarop je als team alle wensen en eisen binnen de organisatie hebt opgehaald en vertaald naar een leesbare en begrijpelijke aanbesteding waarmee de leveranciers aan de slag kunnen.

Betere aanbestedingen

In het inkoopproces probeer ik als inkoopadviseur mij zoveel mogelijk te verplaatsen in de leveranciers: zou ik zelf inschrijven op deze aanbesteding? Is het interessant en kan ik me hiermee onderscheiden? Maar ook hoe blijft Den Haag in tijden van schaarste en krapte een aantrekkelijke opdrachtgever? Daarin merk ik dat we toch nog vrij technische teksten hebben, hoewel we echt ons best doen om aanbestedingen zo begrijpelijk mogelijk te maken. Wanneer dit gebeurt, ga ik dan graag de dialoog aan met collega’s en leveranciers om onze aanbestedingen te versimpelen en begrijpelijker te maken. Dit maakt het leuker voor leveranciers maar levert ons daarnaast betere aanbiedingen op. Een concreet voorbeeld is een van mijn eerste inkooptrajecten: met een betrokken team kochten we een applicatie in waarmee het afhandelen van de administratieve kant van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sterk werd vereenvoudigd en burgers sneller aan voorzieningen werden geholpen. Dat je dat kan bewerkstelligen is echt ontzettend mooi om te doen.

Bereiken van maatschappelijke doelen

Een leuk aspect van inkoop is dat het overal terugkomt. Daarom worden inkopen en aanbestedingen vaak aangegrepen om bepaalde doelen te bereiken, buiten het primaire doel van de betreffende inkoop. Zo stuurt de gemeente steeds meer op emissieloos transport bij het leveren van materialen. Bij het gunnen van opdrachten houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Een ander voorbeeld is de aanbesteding voor kantoormeubilair. Hierbij was circulariteit het belangrijkste aspect waarop de opdracht werd gegund.

Samen werken aan verbeteringen

Onze afdeling bestaat uit 3 teams met in totaal ongeveer 45 man. En hoewel je veel met andere vakdisciplines samenwerkt in de projecten is de onderlinge betrokkenheid binnen de afdeling groot. Bij de meest recente borrel was bijna iedereen aanwezig. We zoeken elkaar vaak op voor advies op inhoudelijke zaken. We bouwen dan echt samen aan het verder brengen van het niveau van de afdeling en de advisering over de gehele linie.