Dirk Peters

Toezichthouder/directievoerder UAV
"Multidisciplinair samenwerken kenmerkt het werken in en bij gemeente Den Haag"

Om ervoor te zorgen dat Den Haag goed en blijvend bereikbaar blijft ben ik sinds 2016, toen het project in de uitvoering kwam, als waarnemer betrokken bij de aanleg van de Rotterdamsebaan. Het projectteam is ingericht volgens het IPM-model waarbij ik als waarnemer grond, water en groen werkzaam ben voor de projectleider verantwoordelijk voor de inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone en de projectleider die verantwoordelijk is voor de bouw van de tunnel en de aangrenzende start- en eindschacht. Voor hem neem ik in samenwerking met de waarnemer civiel ook civiele waarnemingen mee. Bij het graven van de watergangen en aanleg van de duikers kom ik ook weer in beeld.

Ik bekijk de planningen, lees documenten door van de aannemer zoals werkplannen of locatieplannen, doe de monitoring van de grondstromen, voer steekproefsgewijs risico gestuurd controles en toetsingen uit. Dit project is anders dan een traditioneel UAV-contract, bij een UAV-gc contract doet de aannemer alles zelf (voorbereiding, uitvoering en controle van de kwaliteit van het werk) maar wij kijken wel of de aannemers alles oppakt en of zijn aanpak correct is volgens de contractuele eisen en de geldende wet- en regelgeving. Wanneer de aannemer hiervan afwijkt, kan dit leiden tot een contractwijziging. Deze beoordeel ik dan in samenwerking met de projectleider. Het afwijken kan ook leiden tot een negatieve bevinding of het aanpassen van de werkplannen.

Wat betreft de geldende wet- en regelgeving kijk ik of deze in acht wordt genomen b.v. bij het verwerken van vrijkomende grond of  het naleven  van de wet natuurbescherming en het uitvoeren van archeologisch onderzoek in samenwerking met afdeling Archeologie van gemeente Den Haag.  Bij de wet natuurbescherming gaat het o.a. om het schouwen van het werkterrein op broedvogels tijdens het broedseizoen, het treffen van beheermaatregelen t.b.v. beschermde planten en het afvangen van vissen bij het dempen van watergangen. Het opstellen van weekrapportages voor o.a. de accountantsdienst zijn ook een belangrijk onderdeel van mijn werk. Per locatieplan wordt er een weekrapport opgesteld om te voortgang te bewaken.

Het mooiste moment was het moment dat de boormachine bij de eerste tunnelbuis doorkwam. We hadden eerst nog wat opstartperikelen maar uiteindelijk is de boormachine succesvol zonder problemen doorgekomen. Ook het zien ontstaan van de start- en eindschacht op een diepte van 15 meter is mooi om te zien.

Bij dit grootschalige project zie je mooi alle vakdisciplines samen komen. Je bouwt veel nieuwe kennis op en leert integraal een project op te pakken. Ervoor zorgen dat alle stakeholders betrokken zijn en blijven en het samenwerken, dat maakt mijn werk zo uitdagend.