Aygul Keskin

Programmamanager Innovatie & Ontwikkeling Schuldenlab070
"Met zijn allen vormen we een mooi boeket in onze samenleving"

Ik ben een ras optimist. Een voorvechter van gelijkheid in de samenleving en van de rechten van de mens met Martin Luther King als idool. Ik ben het oudste kind van arbeidsmigranten die in de jaren 70 naar Nederland zijn geëmigreerd. Op mijn 12e jaar begon ik met tolken en trad zo de wereld van volwassenen binnen. Toen zag ik al dat kennisachterstand, de weg in de samenleving en je rechten niet kennen kan leiden tot een groot gevoel van onmacht. Een zwakke positie.

Gelijke kansen
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en heb ik me hard gemaakt voor gelijke kansen binnen de samenleving. Ik hou mij hierbij vast aan de gedachte dat wij met zijn allen, in alle geuren en kleuren, een mooie boeket binnen de samenleving vormen. Ik blijf me hard maken voor een samenleving, waarbij gelijke kansen een vanzelfsprekend iets is geworden. Waar altijd genoeg aandacht is voor de mensen die hulp nodig hebben bij het najagen van hun perspectief.’

Gemeente Den Haag 
‘Zo’n 19 jaar geleden kwam ik binnen bij gemeente Den Haag vanuit een innerlijke motivatie om mee te bouwen aan onze mooie stad. Begonnen als beleidsadviseur, later binnen het lijnmanagement en het programmamanagement. Als ik mijzelf vergelijk met collega’s, dan zie ik een aantal verschillen. Zo kan ik mensen soms op vurige wijze overhalen om ergens aan mee te doen. Ik heb daarnaast altijd veel productie geleverd, maar vindt dat vanzelfsprekend. Tijdens mijn periode als beleidsadviseur heb ik echter meegemaakt dat ik meerdere portefeuilles draaide, maar dit bij opvolging alsnog over 2 personen werd verdeeld. Dit zet wel aan tot denken.’

To the point
‘Van collega’s hoor ik dat ze me soms wat langdradig kunnen vinden. Ik heb er lang over gedaan om te ontdekken waardoor dit komt: culturele diversiteit. In Nederland begint men vaak met de conclusie, daarna volgt de toelichting. In ander culturen begint men vaak met een aanloop en wordt er toegewerkt naar een conclusie. Achterliggende gedachte? Beleefdheid. Deze verschil in benadering vormt voor mij soms een uitdaging. Denk aan vergaderingen waarbij het soms vervelend is om blikken te voelen die uit lijken te stralen: kom eens ‘to the point’. In mijn eerste jaren bij de gemeente heeft dit ertoe geleid dat ik soms mijn mond hield. Zonde, je wilt toch niet dat mooie ideeën verloren gaan?’

Schrijven
‘Nederlands is geen moeilijke taal, maar grammatica is wel een uitdaging. Zeker als Nederlands je tweede taal is en je als kind nooit gecorrigeerd bent. Het is dan moeilijk om dan later de draai te maken. Anderstalig zijn mag natuurlijk geen belemmering of excuus zijn. Taalfouten probeer je dus simpelweg zoveel mogelijk te voorkomen. Maar soms glipt er wel eens iets doorheen. Bewust met elkaar en dit verschil omgaan, met de juiste sensitiviteit en aandacht voor de echte inhoud is belangrijk.’

Carrièreperspectief
‘In elke rol heb ik, zonder uitzondering, hard gewerkt. Maar als het om bepaalde vervolgstappen binnen mijn carrière gaat, ervaar ik persoonlijk een ‘glazen plafond’. Het is soms een gegeven dat mensen een vergelijkbare functie uitvoeren, maar slechts 1 van beide doorschuift of promotie krijgt. Dit is niet altijd te rechtvaardigen. Dit ‘glazen plafond’ wordt overigens door veel hoogopgeleide ‘allochtonen’ ervaren.  Als we ons werkelijk hard willen maken voor diversiteit en gelijke kansen, is het zaak om al bij de werving en selectie om te gaan met de mechanismen die hierbij een rol kunnen spelen. Laten we op elk niveau toewerken naar een balans in verhouding tussen gekwalificeerde autochtone en allochtone medewerkers.’

Tip
‘In mijn beleving is er geen sprake van bewuste discriminatie binnen de gemeente. Mensen zetten zich vanuit hun eigen referentiekader naar eer en geweten zo neutraal mogelijk in. Iedereen heeft nou eenmaal een natuurlijke neiging om mensen op te zoeken die op zichzelf lijken. Wees je er dus van bewust dat je dit doet en doorbreek dit eens: zoek eens doelbewust mensen op die anders zijn dan jij. De gemeente is een publieke organisatie die van ons allemaal is.  Dus eindig ik met: I HAVE A DREAM….’

Op 6 oktober 2020 is het Diversity Day. In heel Den Haag besteden we aandacht aan diversiteit. Het thema van Diversity Day is: jezelf zijn. Kun je jezelf zijn in je werk? Waarin wel en waarin niet? In deze serie vertellen 6 medewerkers hun ervaringen. Dit is hun waarheid.

​​​​​​​​​​​​​​​We werken bij de gemeente met elkaar aan een inclusievere werkomgeving. D​e gemeente Den Haag organiseert daarom opnieuw een Diversiteit en Inclusie Week. Van 6 oktober tot en met 9 oktober kunnen de ambtenaren er iedere dag een keuze uit online lezingen en webinars maken om aan mee te doen.