Rinse Gorter

Senior verkeerskundig adviseur
"Den Haag: je kunt er niet omheen!"

Slimme toepassingen in het verkeer

Voor verkeerskundigen is Den Haag een interessante stad om voor te werken door de enorme uitdaging op het gebied van verkeersmanagement. Een weggebruiker heeft vaak niet in de gaten hoeveel er bij komt kijken om het verkeer in een stad soepel te laten verlopen. Op elke route en op elk kruispunt moeten steeds weer keuzes gemaakt worden over de weginrichting en werking van de verkeerssystemen. Den Haag is niet alleen de dichtstbevolkte stad van Nederland maar heeft door haar ligging aan zee geen grote ringweg zoals andere grote steden. Dat vraagt iets extra’s van mij en mijn collega’s. Vanaf de snelweg A12 ben je letterlijk binnen 3 verkeerslichten in het centrum van de stad. Daarnaast groeit het aantal inwoners, forenzen en bezoekers (tot 625 duizend inwoners in 2040). Een toename van 105.000 inwoners die naast de benodigde woonruimte ook ruimte vragen om te recreëren en zich binnen de stad te verplaatsen. Samen met beleidsmakers en andere verkeerskundigen sta ik voor een mooie uitdaging om de stad in beweging te houden. Een verkeerskundige is in Den Haag betrokken bij de gehele keten van beleid en ontwerp tot realisatie en beheer. Dit maakt het werk veelzijdig en afwisselend.

Van oudsher is Den Haag een stad die zich gericht heeft op het faciliteren van autoverkeer en openbaar vervoer. Doorgaande verkeersaders (s-routes) zijn aangewezen, parkeervoorzieningen (parkeergarages en parkeerplaatsen) zijn uitgebreid en tramlijnen opgewaardeerd (Randstadrail). Met een gewijzigde visie en innovaties richt verkeersmanagement zich in Den Haag inmiddels meer op multimodale verkeersdata en –informatie. Alle weggebruikers worden straks nog beter geïnformeerd over de verwachtte reistijden. Ik denk dat we de auto in 2040 gaan zien als alternatief en dat (elektrische) deelfietsen en andere lichte (deel)mobiliteitsvormen de koppositie in het verkeersnetwerk hebben overgenomen.

Eén van de projecten waar ik me, als senior verkeerskundige, mee bezig houd, is de ontwikkeling en uitrol van de iVRI (intelligente VerkeersRegelInstallatie). De iVRI’s zijn slimme verkeerslichten die via de cloud informatie leveren aan weggebruikers (zie ter illustratie bijgaand filmpje). Weggebruikers kunnen in de auto bijvoorbeeld zien hoelang het nog duurt voordat een verkeerslicht groen wordt. Daarnaast worden applicaties ontwikkeld die bepaalde verkeersdeelnemers voorrang geven (zoals de brandweer en ambulance) en uiteindelijk het verkeerssysteem als geheel verder optimaliseren. In 2018 willen wij als gemeente 45 iVRI’s op straat installeren. Bij de uitrol van de iVRI ben ik verantwoordelijk voor de functionele kant van het project. Het is een innovatief partnership tussen bedrijven (fabrikanten, telecomproviders en adviesbureaus) en overheden (gemeenten, provincies, metropoolregio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) waarin samenwerken en het delen van kennis centraal staat. Samen zetten we een grote stap op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement waar elke weggebruiker in Den Haag en ver daarbuiten straks mee te maken krijgt.