Menno de Jonge

Verkeerskundige
"De ontsluiting van het land naar het strand eindigt ergens"

Als verkeerskundige probeer ik de verkeersveiligheid, de doorstroming en de verkeersafwikkeling te borgen in het ontwerp. Dat doe ik door te luisteren naar wat er nodig is, te onderzoeken welk verkeer er gaat komen en te achterhalen wat er letterlijk voor nodig is om dat binnen de gestelde kaders zo goed mogelijk te laten afwikkelen op een verkeersveilige manier. Ik ben heel functioneel bezig.

Vanuit het IbDH zijn wij als verkeerskundigen verantwoordelijk voor het functioneel ontwerp en passen die samen met vooral landschapsarchitecten in. In alle plannen voor de openbare ruimte inrichting beginnen we met een studie: wat is de vraag, wat zijn de knelpunten en wat is het (beleids)kader. Aan de hand van een analyse proberen we een aantal varianten naast elkaar te zetten. Na afweging van de varianten en toetsing aan  eisen en maken één of meer schetsontwerpen. Op basis van de keuze die door de opdrachtgever wordt gemaakt wordt het voorontwerp uitgewerkt naar een plan op hoofdlijnen. De detailplannen worden daarna opgepakt door collega’s die zich met het definitief ontwerp en de uitvoering bezig houden.

Momenteel zijn we als stad bezig met de verkeersvisie Scheveningen. Vanuit DSO/Mobiliteit worden eerst kaders voor de toekomst geformuleerd. Hoe gaan we de inprikkers verzorgen, hoe kan men zo snel mogelijk en zo goed mogelijk bij de kust komen. De inrichting van de Gevers Deynootweg enZwolsestraat worden in het project De Kust Gezond en Netwerk Randstad Rail nu al opgepakt. De complexiteit van de verkeersvisie zit in het verleiden van mensen om meer op afstand te gaan parkeren en het laatste stuk te voet of met OV te verplaatsen. Op verkeersgebied is dat een uitdaging om het in goede banen te leiden omdat in Scheveningen allemaal doodlopende straten zijn en de parkeergelegenheid nooit toereikend kan zijn voor de drukke strand- of evenementdagen. Bij de Zwolsestraat willen we dat de effecten van verkeer zo min mogelijk gevoeld worden in de kuststrook, toch voldoen aan de behoeften van de gebruikers om zo dichtbij mogelijk te kunnen parkeren maar ook de overlast van het autoverkeer te verminderen waar men aan het recreëren is. Voor de Gevers Deynootweg duiken we daarom aan het einde van de Zwolsestraat onder de grond om in de parkeergarage onder de Boulevard uit te komen. Een voorziening van 250  meter beton die onder de grond wordt gelegd.  Een mooi project dat voldoet aan bereikbaarheid en de gewenste kwaliteit voor de voetgangers om de zee te beleven.

Ik heb bij de initiatief van de ondergang van de Zwolsestraat gestaan en ben nu bezig om dat in alle stappen netjes naar een definitief ontwerp te gaan brengen. Een mooi project dat ik van begin tot eind heb mogen doen.

Een uitdaging voor de komende jaren is duurzaam en circulair ontwerpen. Anders tegen een opgave voor de inrichting aan te kijken, levenscyclus vs. functionaliteit van het materiaal. Met elkaar hebben we de opgave bij afweging tussen maatregelen en materialen niet alleen de investeringskosten mee te nemen, maar ook de beheerskosten en de restwaarde na afschrijving. We streven ook voor de toekomstige generaties naar een leefbare, gezonde en aantrekkelijke stad.