Werken voor Den Haag

Werken voor Den Haag

Alles wat we doen bij Den Haag doen we direct of indirect voor de mensen die er wonen, werken, leven of ons bezoeken. Nergens zit je dichter op je ‘klanten’!

Dienstverlening aan de bewoners

Paspoort, rijbewijs – dat je daarvoor bij de gemeente moet zijn, weet iedereen. We willen onze bewoners daarin zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij werken we steeds meer digitaal: bijna alle diensten kunnen online geregeld worden. Maar ook onderwerpen als het bestrijden van werkloosheid, het organiseren van zorg en ondersteuning aan bewoners die daar behoefte aan hebben en het subsidiëren van bibliotheken of toneel zijn onze verantwoordelijkheid.

Zorgen dat de stad leefbaar is en blijft

Een leefbare stad vergt onderhoud. Dat kan variëren van het op tijd ophalen van het vuilnis tot het aanleggen van wegen en fietspaden (en het strooien van zout over die fietspaden als het gesneeuwd heeft). We laten scholen bouwen, leggen sportfaciliteiten aan en bepalen waar wel of geen nieuwe huizen of kantoren gaan komen. Maar ook bestrijden we overlast door in de gaten te houden of iedereen zich aan de afspraken houdt, bijvoorbeeld als het gaat om parkeren of het wegbrengen van afval.

De stad aantrekkelijk maken voor alle soorten bezoekers

We krijgen jaarlijks veel bezoekers over de vloer vanuit de hele wereld. Toeristen, zakelijke bezoekers of expats, mensen die voor kortere of langere tijd in Den Haag wonen en werken. Voor hen allemaal willen we een aantrekkelijke en prettige stad zijn, met goede voorzieningen en interessante bezienswaardigheden. We vragen ons steeds af hoe we het voor deze bezoekers zo prettig mogelijk kunnen maken. En we bedenken manieren om méér mensen te interesseren voor een verblijf in Den Haag.