Stages

Stages

Jaarlijks geven we ongeveer 650 studenten de mogelijkheid om bij de gemeente werkervaring op te doen door stage te lopen. De gemeente Den Haag heeft stagemogelijkheden voor studenten van het mbo, hbo en wo.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Voor studenten aan het mbo zijn er mogelijkheden voor zowel BBL- als BOL-stages. Bij een BOL-stage ga je de hele week naar school en loop je gedurende één of meer perioden een stage (de beroepspraktijkvorming). Het BBL-traject is een combinatie van leren en werken. Naast je baan volg je één of twee dagen per week lessen. De gemeente Den Haag is een erkend leerbedrijf. Via je opleiding kun je hier meer informatie over krijgen.

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Voor studenten aan het hbo zijn er drie mogelijkheden:

  • een leerarbeidsplaats (LAP) in het kader van duaal onderwijs
  • een meeloop- of meewerkstage
  • een afstudeerstage/afstudeeronderzoek

Aan een aantal deeltijdstudenten bieden we een leerarbeidsplaats (4 dagen werken, 1 dag studeren). Via je opleiding kun je hier meer informatie over krijgen. Als je geen duaal onderwijs volgt, kun je een verzoek doen voor een meewerk- en/of afstudeerstage. Afhankelijk van de opleiding die je volgt is daar meer of minder gelegenheid voor. Voor sommige studierichtingen – bijvoorbeeld hbo rechten – krijgen we erg veel verzoeken en die kunnen we niet allemaal honoreren. Als je een sociaal-maatschappelijke, technische of ICT-opleiding volgt, zijn de mogelijkheden groter.

Wetenschappelijk onderwijs (wo)

Studenten in het wetenschappelijk onderwijs kunnen een afstudeer- of onderzoeksstage doen. Geef in het profiel bij je ePortfolio duidelijk aan waar je naar op zoek bent en upload zoveel mogelijk relevante informatie.

Stagevergoeding

Bij een BBL- en LAP-stage verdien je het minimumloon, € 1535,-. Voor de overige stages is sprake van een stagevergoeding die per niveau verschilt. Per maand is dat:

  • mbo: € 200,-
  • hbo: € 360,-
  • wo: € 450,-

Dit zijn bedragen op basis van een 36-urige werkweek. Loop je minder uren stage dan wordt je vergoeding naar rato berekend.

Stageaanvraag

Onze stages worden in de vorm van vacatures op onze site aangeboden. Op de vacaturepagina kun je een vacature alert aanmaken zodat je op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste stages.

Heb je een vraag over de stages (dus geen open sollicitatie)? Stuur dan een mail naar matchpunt070@denhaag.nl.