Urban Data Platform

Urban Data Platform (UDP)

Het Urban Data platform (UDP) is de Haagse landingsplaats voor data, waarbij we de verschillende databronnen inzichtelijk en toegankelijk maken. Het platform zorgt nu voor dataopslag, datatransport en dataverwerking ten behoeve van Business Intelligence, Analytics en Onderzoek en in de toekomst ook voor extern datadeling.

Verschillende data beschikbaar stellen

Binnen de gemeente hebben we te maken met enorm veel verschillende data producenten; van clouddiensten en slimme apparaten (zoals de IVRI-stoplichten) tot verschillende processen en systemen. Deze data worden verwerkt, getransformeerd en bewaard volgens de security en privacy eisen. Waarna het weer verstrekt wordt aan de dataconsumenten. Dit kunnen collega’s zijn maar ook inwoners en andere organisaties buiten de gemeente.

Met het platform hebben we twee doelstellingen: Intern Data management en Extern Data delen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op ons intern datamanagement. Dit betekent dat we de verschillende diensten van den Haag technologisch ondersteunen en deze data stroomlijnen. De komende jaren ligt de focus op het door ontwikkelen naar ook extern data delen. Het platform is een mooie manier om nieuwe technologieën in je organisatie toe te passen, en deze ook makkelijk te delen met de buitenwereld. Daarnaast verbindt het alle data van de gemeente van het sociale tot het fysieke domein, waarbij je data kan toepassen voor maatschappelijk relevante thema’s. De toepassing vindt uiteraard plaats binnen de privacy en informatieveiligheidseisen.

Van FietsAPI’s tot een 3D Stadsmodel 

Voor het UDP zijn we druk bezig zo hebben we laatst een API voor fietsdata gerealiseerd. Deze stelt de data die verzameld wordt door de druktesensoren in een fietspad beschikbaar aan externe afnemers. Daarnaast zijn we een datawarehouse aan het bouwen voor de Dienst sociale zaken en werkgelegenheid wat gebruikt gaat worden voor managementinformatie om verschillende type rapporten op te leveren. Hierbij werken de data engineers veel samen met de BI-ontwikkelaars zodat de dataverwerking tot het dashboard goed verloopt. En zijn we bezig met een nieuw project: het 3D stadsmodel. Dit is een drie dimensionaal model van de stad welke we dan hosten en gaan ondersteunen op het UDP, om zo ook de data te kunnen delen met andere overheden en partijen.

Op weg naar een datafederatie 

Op dit moment kijken we goed naar wat de organisatie nu nodig heeft en hoe we meer data gedreven kunnen werken. Maar we verliezen niet de toekomst uit het oog, namelijk dat we steeds meer bewegen naar een datafederatie; waar elke organisatie steeds weer hun datasets beschikbaar moet stellen en daar goede afspraken over moet maken. Hierin is dit echt pas het begin van het Urban data platform. De informatie architecten hebben een ruwe schets gemaakt van wat er nu nodig is maar het platform gaat nog veel verder groeien waarbij we veel andere programma’s en nieuwe technologieën gaan inzetten.