Mustafa Serin

“Ik kan de meest kwetsbare burgers van de stad helpen”

Omdat ik kwetsbare mensen wilde helpen ben ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan studeren. Maar daarnaast wilde ik als geboren en getogen Hagenaar graag iets terug doen voor mijn stad. Ik wilde dan ook erg graag bij de Gemeente Den Haag stagelopen. En bij het daklozenloket vond ik een plek waar ik mij voor beide kon inzetten.

Hulp 

Als casemanager bij het daklozenloket houd ik mij bezig met het coördineren van de zorg en opvang van daklozen. Ik leid de burger toe naar hulpverleningstrajecten die passend zijn op de hulpbehoefte van de burger, en probeer deze trajecten in goede banen te leiden. Het is een kwetsbare doelgroep, die echt hulp nodig heeft om een stap verder te komen zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Het werk dat ik verricht bij het daklozenloket geeft mij voldoening, omdat ik de kwetsbare burgers van de stad kan helpen en daarom ben ik trots op dit werk!

Aanpassen naar de situatie

Je moet je als casemanager echt kunnen aanpassen aan het gesprek en begrijpen in welke situatie de dakloze zich bevindt. Ze willen niet altijd geholpen worden, en soms spelen er verschillende dingen mee. Je moet daarom echt sterk in je eigen schoenen staan. Ik ben daarom ook enorm gegroeid tijdens mijn stage, want ik leg nu veel makkelijker contact met mensen. Ook buiten mijn werk. Wat ik vooral leuk vind aan het werk is dat als een klant even belt om zijn dankbaarheid te delen. Als ik iemand verder heb geholpen, geeft het mij weer extra motivatie op de werkvloer!

Van stagiair naar echte casemanager

Toen ik begon als stagiair bij het daklozenloket was dat eerst wel even wennen. Het is toch een nieuwe doelgroep en heel eerlijk gezegd had ik toch een negatief beeld over hen. Dit is naarmate mijn stage vorderde wel echt veranderd. Ik ben gemotiveerd om deze mensen te helpen en dat werd ook gezien! Vandaar dat ik na mijn stage een baan bij de gemeente heb gekregen. De uitdaging voor mij als volwaardig professional zit hem nu in de eerste paar maanden nog om de switch van stagiair casemanager naar volwaardig casemanager vol te houden. Daarna wil ik doorgroeien en mijzelf echt specialiseren in dit vakgebied!