Dennis van der Laan

Headerfoto Testimonial Dennis van der Laan

“Ieder nieuw project voelt als een nieuwe functie. Dat zorgt ervoor dat er overal uitdaging en afwisseling is.”

Voor 2020 lag het zwaartepunt van de planjurist bij het opstellen en coördineren van bestemmingsplannen, tegenwoordig zijn we vooral bezig met specifieke projecten en oefenpilots voor de nog in te voeren omgevingswet. Voor mij is de diversiteit van huidige en toekomstige projecten waar je mee aan de slag gaat het mooiste van het werken voor Den Haag.

Elk project een nieuwe functie

Ik heb eerst een tijd gewerkt in het commerciële veld. Na een tijd merkte ik dat ik mij meer wilde inzetten voor het maatschappelijk belang. Daarnaast had ik behoefte aan inhoudelijke verdieping door met meer onderwerpen bezig te zijn zoals recht, vastgoed en ruimtelijke ordening. En dit komt bij een grote gemeente allemaal samen. De reden waarom ik nu al sinds februari 2009 bij de gemeente Den Haag werk heeft te maken met de grote dynamiek en diversiteit die ik in het werk dagelijks ontmoet. Geen enkel project is hetzelfde en dat maakt dat het werk interessant blijft. Ieder nieuw project voelt als een nieuwe functie of baan en telkens ontmoet je nieuwe mensen. Dat zorgt ervoor dat er overal uitdaging en afwisseling is.

De omgeving betrekken

Het vooraf betrekken van de omgeving bij het opstellen van plannen, was in 2016 nog behoorlijk uniek. Ik mocht de eerste pilot coördineren en uitvoeren in de haagse wijk; de vogelwijk. Van tevoren was de gehele wijk, inclusief belangrijke belangenverenigingen, per brief uitgenodigd voor een bijeenkomst om gezamenlijk te praten over de toekomst van de wijk. Men kon vooraf ideeën aandragen en er waren thema tafels. De aanwezigen konden aangeven wat belangrijk was om op te nemen in een bestemmingsplan of juist niet. Zo wisten we wat we juist beter moesten beschermen of waar juist mogelijkheden zaten. Al met al was het een grote en succesvolle bijeenkomst. Het leidde tot een goed en gedragen plan, die in samenwerking met de omgeving tot stand is gekomen. Dit was toen echt nog vrij uniek in Nederland. Wil je meer weten over het plan? Lees dit dan in Vogelwijk: Toelichting (planviewer.nl).

Rotterdamsebaan

Een van de mooiste opgaven waar ik de plancoördinatie en de bestemmingsplannen voor maakte is de Rotterdamsebaan. De Rotterdamsebaan is een samenwerking met de buurgemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het is een erg groot en belangrijk infrastructureel project welke je zelden bij een gemeente aantreft. Het doel van de Rotterdamsebaan is om het verkeer van en naar Rotterdam en het netwerk rondom Den Haag robuuster te maken. Zodat de leefbaarheid langs bestaande doorgaande routes (zoals de Haagweg/Rijswijkseweg) verbetert. Het was een grootschalige operatie en er zijn meerdere bestemmingsplannen en millieueffectrapportages (MER) onderzocht, waaruit de variant met een boortunnel als voorkeurs-alternatief is gekomen. Het plan is na 4 jaar succesvol tot stand gekomen en inmiddels is de infrastructuur inclusief de tunnel in februari 2021 in gebruik genomen. Wil je meer weten over dit project van de Rotterdamse baan kijk dan op de youtube: Den Haag – Rotterdamsebaan.

Veel kennis ontwikkelen

Het werken in een grote gemeente betekent dat je veel kennis ontwikkelt. Dit komt doordat het speelveld erg groot is, eigenlijk net zoals de gemeente zelf. Overigens zijn wij als afdeling vanaf 2020 volop in ontwikkeling. Veel staat in teken voor de omgevingswet en er wordt veel aandacht besteed aan integraler werken. Centraal daarin staat ook het zoeken naar elkaars belangen en bijdragen aan gezamenlijke gemeente doelen, om zo gewenste en positieve verbeteringen door te voeren. Doordat je in projecten met verschillende partijen samenwerkt heb je te maken met veel verschillende belangen. Je moet je dan verplaatsen in elkaars standpunten en meedenken in oplossingen. Voor het nemen van beslissingen betekent het echter dat je zeker in je schoenen moet staan. Enige lef of ongevraagde adviezen uitbrengen wordt overigens gewaardeerd, zeker wanneer het daarmee tot doel heeft dat een project verbetert. Qua persoonlijke ontwikkeling kun je daarom ook veel leren in projecten en kan je jezelf in de rol van planjurist ook echt verder ontwikkelen.