Michiel van Loon

Junior Projectleider Stedelijke Ontwikkeling
"Als projectleider luister ik, stel ik vragen, zorg ik dat iedereen aan het woord komt en begeleid ik het proces om samen te beslissen wat de beste optie is."

Commercieel of gemeente
Toen ik afstudeerde, was een gemeente niet direct een plek waar ik mijzelf zag starten. Ik zag mijzelf eerder werken in de commerciële hoek van mijn studie ruimtelijke ontwikkeling. Qua inhoud wilde ik altijd al graag werken aan een transformatiegebied. Dit komt door de spoorzone in Tilburg, waar ik vandaan kom. De spoorzone was een hoofdwerkplaats voor onderhoud van treinstellen. Nu kan je er, na de transformatie, uitgaan, is er een parkje en een bibliotheek. Een groot verschil met de industriële werkzaamheden die er daarvoor waren. Het is nu echt een mooie plek voor de stad en dat vind ik supergaaf. Daarom heb ik gesolliciteerd om als junior projectleider aan de Binckhorst te werken, dat is dé grootste binnenstedelijke gebiedstransformatie in Nederland en pilot voor de omgevingswet.

Iets bijdragen aan de stad
Eén van de projecten waar ik nu aan werk is het bouwproject One Milkyway. Dat is een vastgoed ontwikkeling van 253 woningen. Het gebouw wordt bijna 80 meter hoog en wordt voorzien van een parkeergarage en een groen dak. Ik ben trots dat ik over drie jaar kan ik zeggen: dat is mijn project geweest! Dat doe ik natuurlijk niet alleen, Er werken veel verschillende specialisten aan, maar ik heb er wel aan bijgedragen. Als projectleider luister ik, stel ik vragen, zorg ik dat iedereen aan het woord komt en begeleid ik het proces om samen te beslissen wat de beste optie is. Daarbij let ik natuurlijk wel op dat we ook resultaten moeten boeken en binnen de budgetten moeten blijven. Mijn opdracht als projectleider is dus eigenlijk om de uitvoering en het beleid bij elkaar te brengen. Dit betekent dat er veel verschillende, en soms politieke, belangen samenkomen en afgewogen moeten worden. Aan mij de taak om te zorgen dat de ambitie en de opdracht die we willen realiseren ook van de grond komt en dat dit bij alle verschillende beleidsterreinen, zoals economie, verkeer, wonen maar soms ook onderwijs of cultuur, aan sluit.

Digitaal samenbrengen van gemeentebrede opgaven en projecten
De Binckhorst is een gebied dat een hoge concentratie aan veranderingen kent. Er lopen ontzettend veel verschillende projecten bij diverse diensten of projectleiders van de gemeente Den Haag. Als niemand de puzzel bij elkaar legt, kan er daardoor een wirwar van dingen ontstaan. Daarom hebben we een digitaal informatiesysteem gemaakt welke de planning en tijdlijn bij elkaar brengt. Zo kan je niet alleen sturen op uitvoering, maar ook op inhoud en de organisatie ervan. Naast bovengenoemde ontwikkelingen, zijn er vanuit het ruimtelijk beheer grote opgaven, zoals de vervanging van kademuren, de vervanging van riolering of het opnieuw bestraten van wegen. Als we als gemeente weten dat we al deze opgaven hebben, is het belangrijk om dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Want als je weet dat je de weg toch gaat opbreken en er ook nieuw tegelwerk voor in de plaats komt, waarom neem je dan die andere opgaven ook niet in een keer mee? Je kan, wanneer de weg open is, meteen het riool laten vervangen en glasvezel of andere bekabeling laten leggen. Want openbreking en terugleggen, zijn het duurste. Zo hoeft het geld maar één keer uitgegeven te worden. Het digitale informatiesysteem is misschien een minder tastbaar project waar ik aan werk maar dat maakt het niet minder mooi om te zeggen: daar heb ik aan meegewerkt!