Taakaccenten van de handhaving

Taakaccenten van de handhaving

De medewerkers van de Handhavingsorganisatie (HHO) werken elke dag aan een schoon, veilig en leefbaar Den Haag. De HHO bestaat uit vijf afdelingen. Behalve de handhavers en toezichthouders die het werk buiten doen, vind je ook alle ondersteunende taken binnen de Handhavingsorganisatie. Denk aan het onderhoud en plaatsen van parkeerautomaten, uitgifte van verschillende vergunningen, behandelen van bezwaren en klachten, onderhoud van materiaal, planning en opleiding. Door samen te werken binnen de HHO kunnen wij ons werk efficiënter en effectiever doen.

De gemeente Den Haag wil jou helpen je horizon te verbreden. Ontwikkeling en verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk in onze samenwerking: jij rekent op ons, wij rekenen op jou. Samen helpen we elkaar verder met de kennis en kunde om onze stad schoon, leefbaar en veilig te houden.

Specialistische teams

Naast de reguliere handhaving en toezicht teams hebben we verschillende taakaccenten binnen specialistische teams. Sommige van deze taakaccenten vind je alleen bij de gemeente Den Haag. Weten welke taakaccenten er zijn? Bekijk ze hieronder!

Boswachters in het Haagse groen

We zijn trots op het vele groen en water in Den Haag. Onze boswachters werken daarom met veel betrokkenheid aan de bescherming van deze bijzondere gebieden.

In de functie van boswachter handhaaf je de regelgeving in groengebieden, bijvoorbeeld door op te treden tegen illegale visserij, stroperij en illegale boomkap. Je beschermt de Haagse natuur ook door als gastheer of -vrouw bewustwording te creëren bij bezoekers en zo de leefbaarheid voor mens, natuur en dier te bewaken. Kennisrijk, betrokken en benaderbaar, dat zijn de boswachters van de gemeente Den Haag!

Biketeam

Het biketeam wordt door de hele stad ingezet voor verschillende handhavingsproblemen waarbij flexibele inzet nodig is. Het biketeam werkt nauw samen met het Social Media team van de gemeente. Het biketeam handelt meldingen die via social media worden gedaan snel af. De medewerkers van het biketeam doen dit op de fiets.

Nautische handhavers

Als nautisch handhaver vervul je een unieke rol in Nederland. Je treedt op om de overlast op en rondom het water terug te dringen. Samen met onze partners zoals de havendienst houd je toezicht op verschillende activiteiten in de Haagse havens. Van staandwantvissers tot hangjongeren, van waterrecreanten tot illegale activiteiten in de passantenhaven, jij zorgt voor een fijne, veilige en leefbare omgeving voor iedereen.

Jeugdboa in de wijk  

Als jeugdboa ben je meer dan een handhaver met een focus op jongeren. Door jouw aanpak weet je namelijk meer te bereiken dan alleen contact maken. Je maakt en houdt onze jongeren ook zichtbaar, zorgt voor regelmatige contactmomenten en weet wanneer nodig dit contact positief te herstellen. Jij vormt de perfecte schakel tussen hen en de verschillende partners. En jouw oprechte interesse in hun welzijn is wat jou onderscheidt.