Vitaliteit en ontwikkeling

Bij Den Haag vinden we een mooie balans tussen werk en privé belangrijk. Daarnaast heb jij zelf de regie hebt over je werk, loopbaan en privéleven, en zorgen wij dat wij jou daarin ondersteunen. We zijn er voor elkaar en laten niemand aan zijn lot over als het even minder goed gaat. Zo heeft bijvoorbeeld ons Arbo Centrum verschillende onderwerpen in disciplines ondergebracht op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie, duurzame inzetbaarheid, aanpak agressie en geweld en goede en gezonde arbeidsomstandigheden. Deze multidisciplinaire aanpak is uniek en toonaangevend in Nederland. Zo kunnen onze medewerkers gezond en veilig blijven werken.

Gezondheid en vitaliteit vormen de motor voor een prettig leven. Met een gezonde leefstijl kun je ook plezier in je werk houden. Hiervoor is het programma ‘Den Haag Fit en Gezond’ Opgericht. Het programma kent veel verschillende begeleiders en activiteiten. Zo zit er altijd iets voor jou tussen!

Bij Den Haag vinden wij het belangrijk dat je tijdens je loopbaan blijft leren en jezelf blijft ontwikkelen. Jij onderhoudt je vakmanschap en zorgt dat je kan meebewegen met de ontwikkelingen. Niet alleen nuttig voor ons, maar ook leuk voor jou! Jezelf blijven uitdagen en talenten ontwikkelen waarvan je misschien niet eens wist dat je ze bezat.

Met honderden uiteenlopende gemeentetaken en bijna 10.000 medewerkers zijn er bij ons heel veel mogelijkheden voor interessant en afwisselend werk. We geven je op verschillende manieren de gelegenheid om flexibel te zijn en je talenten en ervaringen op de juiste plek in te zetten.

We stimuleren ‘een leven lang leren’ en geven je de kans om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen of opleidingen. Heb je niet de ambitie om steeds een stapje hoger te willen, dan liggen er volop mogelijkheden om jezelf in de breedte te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld als beleidsmedewerker overstappen van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn naar de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Of je kiest een ander beroep dat binnen jouw mogelijkheden ligt.

In de gesprekscyclus van de gemeente is altijd expliciet aandacht voor ontwikkelafspraken. Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe moet ik daar komen? Met je leidinggevende maak je afspraken over de acties die je onderneemt om die vragen te beantwoorden. Je legt de ontwikkelafspraken vast in je persoonlijke ontwikkelplan. Het dient als leidraad voor jouw loopbaan en helpt je bij het maken van belangrijke keuzes. Zo willen we bereiken dat je groeit in een rol die jou het beste ligt en die overeenkomt met je wensen.