Proclaimer

Proclaimer

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van de ontvangen e-mails en bijlagen. De gemeente doet dit met de grootst mogelijke zorg en doet er alles aan een passend beveiligingsniveau te bieden.

De gemeente Den Haag kan hieromtrent echter geen garanties afgeven. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina. De gemeente Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van per e-mail verzonden sollicitatiestukken.