Sander Wellens

Eerstejaars wo-trainee (2018 - 2020)
"In plaats van meteen in een startersbaan te beginnen krijgen wij nog de ruimte om te ontdekken en te experimenteren."

Ik heb op het traineeship gesolliciteerd vanwege de vrijheid die je krijgt om jezelf nog verder te ontwikkelen. In plaats van meteen in een startersbaan te beginnen krijgen wij nog de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, dat sprak me erg aan.

Nieuw in de organisatie
Het is een hele uitdaging om als nieuwkomer te starten in zo’n grote organisatie als de gemeente Den Haag. Je bent van veel dingen nog niet op de hoogte en je moet echt even uitvinden hoe alles in z’n werkt gaat. Dit biedt echter ook mogelijkheden en kansen. Je krijgt als trainee de gelegenheid om je uit te spreken over de gang van zaken en zelfs de kans om tegen heilige huisjes aan te schoppen.

Een schone buurt
In mijn eerste jaar werk ik als projectleider burgerparticipatie op het onderwerp “Schoon”. Dit houdt in dat ik ernaar streef om bewoners in de stadsdelen Centrum en Haagse Hout deel te laten nemen in het zo schoon mogelijk krijgen en houden van hun wijk. Concreet komt dit er op neer dat ik projecten rondom dit onderwerp opzet en begeleid. Toen ik mijn opdracht toegewezen kreeg  vroegen ze of ik al eerder kon beginnen. Toen heb ik meegewerkt aan de  City Challenge Karton. Het uitgangspunt van deze campagne was het vinden van een ludieke oplossing voor het probleem van overvolle papiercontainers. De oproep is hieronder te zien!

Broodcontainer
Het is leuk om te zien dat de bewoners vaak blij zijn met de projecten die ik draai. Zo heb ik afgelopen februari samen met bewoners een broodcontainer op het Fakonahof gerealiseerd. Deze container is geplaatst zodat er hopelijk een einde komt aan de rattenoverlast die deze buurt ervaart. Het is leuk om te zien hoe intensief deze container nu gebruikt wordt door de buurtbewoners!

Samenwerken
Het intensief samenwerken met veel collega’s was nieuw voor mij. Dit is gezellig maar ik vond het soms ook pittig om mezelf te profileren in een diverse organisatie met volop wisselende belangen. Mijn eigen ontwikkeling ligt dus onder andere in het leren werken in een complexe politiek-maatschappelijke omgeving.  Gelukkig krijg ik vanuit het traineeship genoeg ruimte om te experimenteren en te groeien.