Nazari Clarinda

Eerstejaars hbo-trainee (2017 - 2019)
"Schakelen tussen beleid en uitvoering"

“Voordat ik begon aan het traineeprogramma, had ik door middel van een werkervaringsplaats al bij de gemeente gewerkt. Ik hield me bezig met de integratie van mensen met een migrantenachtergrond. Hoe kom je in contact met de gemeente? Op welke algemene voorzieningen heb je recht en hoe kun je deze aanvragen?

Grote stap
Ik had het met mijn collega’s bij de gemeente Den Haag vaak over het traineeprogramma. Na mijn werkervaringsplek heb ik een half jaar met plezier bij een stichting gewerkt. Ondertussen solliciteerde ik ook voor het traineeprogramma. Ik durfde mijn baan nog niet op te geven, want er solliciteerden zoveel mensen. Toen ik uiteindelijk hoorde dat ik tot de overgebleven kandidaten hoorde, heb ik de grote stap genomen om mijn baan op te zeggen voor het traineeprogramma.

Keuzes maken
Ik vind het prettig dat ik hier zowel aan mijn professionele als persoonlijke ontwikkeling werk. Dat is fijn, want ik combineer het traineeprogramma ook met de zorg voor mijn zoontje en ik ben daarnaast ook gelukkig getrouwd. Je moet dan een balans vinden. Tijdens de coachingsgesprekken word je gestimuleerd om na te denken over waarom je bepaalde keuzes maakt.

Burgers betrekken bij het schoon houden van de stad
Ik werk nu bij de dienst Publiekszaken en houd me bezig met het betrekken van burgers bij het schoonhouden van de stad. Met ons team werken we aan bewustwording en reiken we middelen aan om burgers te stimuleren de stad schoon te houden. Thema’s waarmee we ons onder andere bezighouden zijn zwerfafval en bijplaatsingen. Inwoners kunnen bijvoorbeeld een ondergrondse container adopteren, waarmee ze helpen om de omgeving van een container schoon te houden. Ze krijgen dan onder andere een sleutel om de container vanaf de zijkant te openen om verstoppingen te verhelpen.

Schakel tussen beleid en uitvoering
In mijn functie moet ik veel schakelen tussen verschillende mensen. Het werken op de stadsdelen is leerzaam, omdat je dicht bij de burgers werkt en de stad op een andere manier leert kennen. Ik solliciteerde bewust voor deze functie, waarin je veel met de uitvoering bezig bent, omdat ik het belangrijk vind om te weten wat er speelt bij burgers. Tijdens mijn werkervaringsplaats ben ik meer met beleid bezig geweest, dat is een totaal andere beleving van werken bij de gemeente.

Kritische blik
In het eerste half jaar bij de gemeente was ik vooral aan het verkennen. Nu weet ik wat er speelt en kan ik daar meer op inspelen. Schakelen tussen de verschillende partijen is een van mijn kwaliteiten. Ik leer ook steeds beter wat de kaders zijn van mijn werk. Soms heb je vragen over de manier waarop mensen werken. Is het wel zinvol en effectief? Die kritische blik van trainees wordt vaak gewaardeerd.