Karim Adarghal

Teammanager Economie bij Stadsontwikkeling
"Baanbrekende innovaties op het gebied van Safety & Security"

The Hague Security Delta 

Ik ben Karim Adarghal. Ik werk voor DSO. En ik ga jullie vertellen hoe het is gelukt om in een paar jaar tijd vanuit het niets wereldspeler te worden op het gebied van Safety & Security.

In Den Haag wordt een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid gecreëerd door verschillende overheidsinstellingen en grote bedrijven. De grote werkgevers zijn de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid, maar ook bedrijven als KPN en Siemens. Om een verdere impuls te geven aan de Haagse werkgelegenheid én omdat het een steeds belangrijker onderwerp wordt, besloten we een aantal jaren geleden om in te zetten op Safety & Security: cyber security, nationale veiligheid, bescherming van infrastructuren en forensics. Dit sluit goed aan bij het DNA van Den Haag als de stad van Vrede, Recht en Veiligheid. Zo werd de The Hague Security Delta (HSD) opgericht. De HSD is een samenwerkingsverband tussen drie partijen: het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, de zogenaamde Triple Helix. Samen werken ze aan innovaties op het gebied van security en de verbindende schakel is de stichting HSD.

De samenwerking bleek al snel een succes. Vanuit de overheid en het bedrijfsleven kwamen zoveel verzoeken en opdrachten binnen dat we soms moeite hadden om dat op een goede manier met elkaar te verbinden. De stichting werd daarom al snel uitgebreid met extra programmamanagers en extra vierkante meters op de campus. Inmiddels zijn er op het innovatiecentrum meer dan 40 organisaties gevestigd.

Meerdere programmamanagers verbinden de behoeftes van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met elkaar. Zij voeren verschillende projecten uit. Denk aan The City Deal Urban Security,  waar gestreefd wordt naar een betere publiek-private samenwerking voor het oplossen van complexe uitdagingen voor stedelijke veiligheid. Of het Real Time Intelligence Lab Program om operationele beslissingen in real-time te maken op basis van data. Maar de HSD doet ook aan kennisdeling, bijvoorbeeld met de International Cyber Security Summer School en diverse congressen.

De HSD is een prachtig initiatief. Ten eerste is een dergelijke samenwerking op dit thema door zowel  bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid iets bijzonders voor de Haagse regio. Verder zorgt de HSD voor baanbrekende innovaties op het gebied van Safety & Security. En ten derde heeft het een push gegeven aan de werkgelegenheid in de Haagse regio. Ik ben er trots op.