Josh Geuze

Tweedejaars wo-trainee (2017 - 2019)
"Kans om zelf op lokaal niveau een steentje bij te dragen"

Dit jaar ben ik werkzaam binnen de jeugdpreventie. Hier richten wij ons op het bieden van een veilige plek voor alle jeugdigen in Den Haag om op te groeien. Het doel daarvan is het voorkomen dat jeugdigen beroep moeten doen op jeugdzorg. Ik draag hier op verschillende manieren aan bij,  bijvoorbeeld door subsidies te verstrekken aan verschillende partijen in de stad.

Van wijkniveau tot internationale instellingen
Tijdens mijn studie Antropologie richtte ik mij vaak op maatschappelijke vraagstukken van internationaal niveau, maar ik merkte dat ik echt energie kreeg als er op lokaal niveau een verschil gemaakt werd. Het traineeprogramma bood mij daarin de kans om zelf op lokaal niveau een steentje bij te dragen in een stad waar alle schaalniveaus, van wijkniveau tot internationale instellingen, samen komen.

Van pilot tot doorontwikkeling
Het eerste jaar hield ik mij voor de afdeling Wonen onder andere bezig met het verduurzamen van de woningen in Den Haag. We dachten hierbij veel na over het bereiken en inspireren van bewoners om met hun eigen huis aan de slag te gaan. Wat echter ontbrak in de gesprekken was een dialoog met de marktpartijen, de installateurs en aannemers die de zonnepanelen uiteindelijk op de daken zetten en de isolatie in de woningen aanbrengen. Het is me gelukt om hier vorig jaar een basis voor te leggen en een gevarieerde groep marktpartijen te vinden.

Hiervoor organiseerde ik uiteindelijk een sessie waarin belanghebbenden binnen de markt en de gemeente samenkwamen. Het was heel mooi om te zien hoe dit heeft geleid tot beter onderling begrip en een vruchtbare bodem voor samenwerking. Uiteindelijk is vanuit dit gesprek een pilot doorontwikkeld waarbij de gemeente en marktpartijen de handen ineenslaan. Toen ik zag dat deze pilot vorm had gekregen maakte het me trots dat, zelfs nu ik zelf niet meer werkzaam ben binnen de desbetreffende afdeling, ik een verschil heb gemaakt op een thema wat me echt aan het hart gaat.

Tijdelijk karakter
Je maakt op verschillende manieren kennis met de gemeente en de overheid tijdens het traineeship. Vanwege de twee verschillende plekken waar je terecht komt maar ook de verschillende opdrachten die je tijdens een jaar doet. Echter heeft dit ook een keerzijde. Wanneer je namelijk enthousiast bent over wat je doet, moet je wel in je achterhoofd houden dat je bepaalde taken niet kunt oppakken of tussentijds weer los moet laten, dat vond ik soms wel lastig.

Nieuwe inzichten
Ik verwachtte dat ik tijdens het traineeship meer ervaring en kennis op zou doen over het werken bij de overheid en om meer over mezelf te weten te komen. Ik had van te voren niet verwacht binnen mijn persoonlijke ontwikkeling zo veel nieuwe stappen te zetten. Persoonlijke ontwikkeling roept soms weerstand op, maar juist dat prikkelt en biedt nieuwe inzichten. Het ontdekken waarom ik bepaalde beslissingen maak, maar ook het ontdekken van wat ik zelf wil, bracht mij veel inzicht. Ik besef me dat de mogelijkheid om een persoonlijk ontwikkeltraject te volgen, hoewel soms pittig, een unieke mogelijkheid is die maar weinig mensen krijgen.

Als je graag wilt werken voor het maatschappelijk belang is het traineeprogramma echt wat voor jou. Het biedt je de mogelijkheid je eigen carrière een mooie start te geven, te ontdekken hoe een gemeentelijke organisatie in elkaar zit en tegelijkertijd ook zelf nieuwe stappen in je eigen ontwikkeling te zetten.