Gita Sewnath

Financieel Klantbegeleider
"Samen met de Haagse burger naar een beter toekomstperspectief en een structurele oplossing, voor een schuldenzorgenvrije toekomst."

Als Financieel Klantbegeleider werk ik samen met mijn collega’s en de Haagse burgers aan een duurzame oplossing voor hun financiële problematiek. We werken niet alleen aan de schulden zelf maar ook aan gedragsverandering, zodat iemand daarna een leven lang schuldenzorgenvrij is.

Door vertrouwen in beweging komen
Een financieel hulpverleningstraject is een lastig en zwaar traject. Waarbij ik de klant zoveel mogelijk ondersteun zodat ze dit traject doorstaan. Ik coördineer het gehele hulpverleningsproces van de klant en zorg dat de klant de juiste hulp krijgt die nodig is. Dit bereik je alleen niet zomaar, ik doe dit door eerst een vertrouwensband op te bouwen. Waarna we samen heldere afspraken maken in een integraal plan van aanpak. Om te zorgen dat de klant ook daadwerkelijk in beweging komt, werken we ondertussen aan vaardigheden, kennis en kunde, en versterken wij hun autonomie door middel van maatwerk coaching. Voor het coachen gebruiken we verschillende methodieken, en de trajecten zijn verschillend.

Inzetten van specialisten
Deze aanpak en benadering van de klant is vrij nieuw. Voorheen merkten we dat klanten toch vaak terugkwamen met dezelfde schuldenproblematiek. Zonde, want je wil dat de klant langdurig zorgenvrij is van schulden! Daarom zijn we gaan kijken naar wat er anders kan. Tijdens het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijze gaf ik aan dat het helpt als wij als coach de klant ondersteunen bij het zetten van grote stappen. Hierdoor zijn wij meer als specialisten in gezet, en gaan we mee tijdens alle gesprekken. Klanten krijgen hierdoor meer vertrouwen en is de drempel naar de hulpverlening ook lager. Deze aanpak, de 3 gesprekken, wordt nu breed gedragen en ingezet. Iets waar ik echt trots op ben!

Een groeiende afdeling
Door het succes van deze nieuwe werkwijze zijn we als afdeling enorm aan het groeien. Wij zijn nu met 28 klantbegeleiders. In 2020 komen er nog eens twee teams bij en gaan we naar 50 klantbegeleiders. Dit betekent voor mij dat ik mij ook ga richten op het opleiden van de nieuwe collega’s. Erg leuk! De nieuwe medewerkers krijgen een intensief inwerk traject, omdat we vanwege de nieuwe werkwijze een ander type collega zoeken. Het coachen moet nu echt in je bloed zitten, en daarnaast moet je een goede dosis doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid bezitten. Zolang je dat bezit leren wij je het financiële gedeelte. Dus mocht je dit aanspreken! Solliciteer dan direct en help samen met mij de Haagsche burgers naar een schuldenzorgvrije toekomst!