Birgit Mascini

Tweedejaars hbo-trainee (2017 - 2019)
"Het weten te combineren van alle belangen is een lastige puzzel, maar als het lukt is dat fantastisch!"

Door de minor, integrated Infrastructure design van mijn studie bouwkunde aan de TU-Delft, had ik al verschillende gemeentes als opdrachtgever met betrekking tot complexte ruimtelijke vraagstukken. Het samenwerken met deze gemeentes en het feit dat een vriendin al trainee was bij de gemeente Rotterdam heeft mij doen besluiten dat ik trainee wilde worden bij een grote gemeente.

Plannen voor 2040
In mijn eerste jaar werkte ik als beleidsmedewerker bij de afdeling verkeer, waar ik mij bezig met schaalsprong openbaar vervoer. Dit is een programma om het openbaar vervoer van de stad naar een hoger niveau te tillen. Hierbij was ik betrokken bij overleggen met gemeentes, provincie, metropoolregio en het rijk om in samenwerking de eerste stap te zetten, namelijk het realiseren van openbaar vervoer in de Binckhorst.

Met schaalsprong OV werkten we aan een plan wat in 2040 gereed moet zijn. In het begin is dit vaak abstract en ver weg, terwijl je nu al concrete stappen en besluiten moet nemen om dat doel te behalen. Om de Raad uit die abstracties te helpen heb ik een inspiratiereis naar Düsseldorf georganiseerd.

Veranderingen realiseren
Op dit moment werk ik als organisatieadviseur en zorg ik ervoor dat veranderingen in de organisatie op papier werkelijkheid worden. Wat is er echt nodig om iets anders te gaan doen? Wat maakt dat je terugvalt in oude patronen? Deze vragen en antwoorden vormen de basis van de interventies die we doen om andere manieren van werken binnen de organisatie te realiseren.

Ik hou nu bezig met de integratie van het Werkgever Service Punt en de Haeghe Groep. Binnen beide organisaties heersen bepaalde patronen waar we ons niet altijd bewust van zijn. In een specifieke situatie heb ik de patronen van beide organisaties doormiddel van een tekening terug gelegd bij de directeuren. Dit maakte het patroon/gedrag herkenbaar, inzichtelijk en bespreekbaar. Het was echt de eerste stap naar een ander gedrag!

Persoonlijke ontwikkeling
Toen ik begon met het traineeprogramma wist ik al vrij veel over mezelf, maar alsnog heb ik ontzettend veel over mezelf geleerd. Daarnaast kreeg ik ook heel veel tools om zelfverzekerder te zijn en te kunnen kiezen hoe ik met situaties om ga. Wat werkt nu? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Deze vragen stel ik mezelf nu om zo inzicht te krijgen in wat, welke optie me brengt.

Meerdere belangen
Je werkt in een politieke organisatie, dus er zijn altijd meerdere belangen die mee spelen. Vaak zijn de projecten complex omdat er veel belangen en partijen betrokken zijn. Dit maakt het erg druk en kan dit betekenen dat het niet altijd past in de 40 uur die je hebt. Het weten te combineren van alle belangen is een lastige puzzel, maar als het lukt om iedereen mee te krijgen is dat fantastisch!