Jeugdgezondheidszorg op maat

Jeugdgezondheidszorg op maat

Ieder kind heeft recht op een gezonde ontwikkeling in een veilige omgeving. Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van gemeente Den Haag zetten we ons in om kinderen van 0 – 18 jaar zo gezond mogelijk te laten opgroeien. We kijken vanuit onze professionaliteit samen met ouders en/of jeugdigen naar wat het kind nodig heeft en sluiten hierop aan.

Iedereen heeft een andere zorgvraag, omdat ieder kind, ouder en situatie anders is. Als JGZ Den Haag willen we gezinnen informatie, advies en ondersteuning op maat bieden. Hierdoor transformeren we naar een flexibeler aanbod. In het flexibele aanbod is het aan de professionals om vanuit de eigen expertise samen met de ouder en/of jeugdigen te bepalen wat nodig is. Dit geeft de professional de vrijheid en verantwoordelijkheid om gerichte ondersteuning aan het kind te bieden.

Kansengelijkheid creëren in de stad

Doordat we flexibeler werken, creëren we meer ruimte voor de kwetsbare kinderen in de stad. Den Haag heeft een grote groep kinderen, die opgroeit in moeilijkere omstandigheden. Juist die kwetsbare groepen willen we meer aandacht geven door hen ondersteuning op maat aan te bieden. Zo streven we naar kansengelijkheid voor ieder kind in Den Haag. We nemen hiervoor ook deel aan (landelijke) projecten zoals; Kansrijke start en de Gezonde School. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor het starten van interventies zoals Voorzorg en/of Centering parenting waarbij er (deels) groepsgerichte zorg wordt verleend aan ouders.

Innovatie

Iedereen heeft een andere zorgvraag, omdat ieder kind, ouder en situatie anders is. We kijken naar hoe we onze diensten (digitaal) makkelijker en laagdrempeliger kunnen maken om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van ouders en kinderen. Zo bieden we nu consulten ook digitaal of telefonisch aan, en starten binnenkort met een chatfunctie. Zo kunnen ouders en/of jeugdigen ons ook online laagdrempelig om advies of informatie vragen. Daarnaast werken we met digitale vragenlijsten, zodat we vooraf een beter beeld hebben en gerichter een gesprek ingaan. Dit vraagt van (nieuwe) medewerkers om op een andere manier te werken. Het snel eigen maken van nieuwe technieken en methoden is daarbij noodzakelijk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat medewerkers meedenken met de doorontwikkeling van onze nieuwe dienstverlening.

Collectieve preventie

Het werk bij de Jeugdgezondheidszorg draait om preventie. We hebben daarin veel contact met andere instanties binnen en buiten de gemeente, zoals de GGD, scholen en huisartsen. In de nabije toekomst willen we ons ook richten op de doorontwikkeling van collectieve preventie. Denk aan actuele vraagstukken en thema’s zoals overgewicht of (cyber)pesten.