Carriere_TvM

Jouw perspectief

Je gaat straks als trainee twee jaar lang aan de slag binnen het mobiliteitsdomein voor de gemeente Den Haag. Je doet diverse werkervaring op en volgt een intensief opleidingstraject. Het traineeprogramma ‘Talent voor Mobiliteit’ van de gemeente Den Haag is een mooie start van je loopbaan en biedt jou de mogelijkheid om van toegevoegde waarde te zijn voor de maatschappij en de stad.

Waar kom je straks terecht?

Onderstaand staan de verschillende afdelingen waar je terecht kan komen op een rijtje. Met een aantal voorbeelden van werkzaamheden of mooie projecten die al zijn gerealiseerd of waar jij als trainee aan kan werken.

Dienst Stadsbeheer – Ingenieursbureau Den Haag (IbDH)

Het IbDH bestaat uit 4 clusters: Ontwerp, Voorbereiding, Uitvoering en Projectmanagement. Als trainee ga je aan de slag bij het cluster Ontwerp, waar 50 mensen werken. Er heerst een informele cultuur en men is makkelijk benaderbaar (dit is met het thuiswerken wel meer een uitdaging geworden). Er vindt regelmatig een vakgroep overleg plaats, een soort intervisie, waarin iedereen elkaar helpt, en kan sparren waardoor je betrokken bent bij elkaars werk. Bij alle projecten is sowieso een senior betrokken om van te leren. Iedereen is erg serieus en wil zijn werk heel goed doen. Ze hebben hart voor hun vak en de stad en willen echt iets bijdragen.  

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is de opdrachtgever van het IbDH. Zij maken het beleid en signaleren knelpunten in de openbare ruimte, waarna het IbDH gevraagd wordt om oplossingen voor die knelpunten te realiseren.

Projecten  

De projecten bij het ibDH zijn erg tastbaar; zodra je de trein uitloopt zie je de zaken waaraan wordt gewerkt: Rotondes, verkeerskruispunten, fietspaden, tram in drukke straat, voetpaden, parken, pleinen, toegankelijkheid voor slechtzienden/rolstoelgebruikers. Alles in de openbare ruimte komt aan bod en ze houden zich bezig met het bereikbaarheidsaspect daarvan.  

Op het moment zijn interessante projecten:  

 • Vervanging van de trams.
  Trams worden breder gemaakt wat ook invloed heeft op de rest van de openbare ruimte/infrastructuur.
 • Verkeersveiligheid rondom scholen.
  Hierbij gaan ze ongeveer 1 x per maand naar een school om informatie / bevindingen op te halen. 

Dienst Stadsbeheer – Bereikbaarheid en Verkeersmanagement (BVM)

Het team Verkeersmanagement (VM) zorgt met zo’n 25 collega’s voor de geleiding en sturing van het verkeer door Den Haag, dit onder andere vanuit de eigen verkeerscentrale. VM geeft handen en voeten aan het Haagse verkeersbeleid en is verantwoordelijk voor een optimale en veilige verkeersdoorstroming. Daartoe worden o.a. verkeersregelinstallaties (VRI’s), bewegwijzering voor auto, fiets en voetganger en dynamisch verkeersmanagementsystemen ingezet, waar VM beheerder van is.  

Samen met het team Bereikbaarheidsregie vormt VM één afdeling. Het team Bereikbaarheidsregie zorgt voor het afstemmen, plannen en de communicatie over evenementen, bouwwerkzaamheden en wegwerkzaamheden die van invloed zijn op het netwerk bereikbaarheidsregie. Het team werkt hard maar deelt ook graag de successen met elkaar. De resultaten van het werk zijn zichtbaar in de stad en je ziet ook het sociaal effect dat jouw werk heeft. 

Voorbeelden van projecten waar je als trainee aan kunt werken:  

 • Wat zijn de lange termijn effecten van Covid-19 op de mobiliteit? 
 • Hoe houden we Scheveningen bereikbaar? 
 • Een multimodale reis van deur tot deur, hoe breng je dat in beeld? 
 • Fietsparkeren in kaart brengen met data-analyse. 
 • Welke invloed heeft de i-VRI in Den Haag? 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling – Afdeling Mobiliteit  

De afdeling Mobiliteit bestaat uit ruim 70 fte en is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit en Ruimte binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. De afdeling Mobiliteit draagt zowel bij aan de duurzame ontwikkeling van Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en aan de doorgroei van de stad en regio ruimtelijk-economische. Zo wordt sociale inclusie versterkt en kunnen reizigers zich op een klimaatneutrale en verkeersveilige manier verplaatsen.  

Mobiliteit en verkeersveiligheid staan in het middelpunt van de publieke én politieke belangstelling. Bij mobiliteit werk je aan toonaangevende projecten in de stad waarbij je een nauwe samenwerking hebt met veel interne en externe partijen. Je komt in een inspirerende omgeving met enthousiaste en behulpzame collega’s in een multidisciplinair team. Er is ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid: jouw ontwikkeling staat centraal. En we zijn benieuwd naar jouw vernieuwende ideeën en visies.  

Voorbeelden van projecten waar je als trainee aan kunt werken:  

 • Project ‘Fietsparkeren in woonwijken’. Met collega’s van het Ingenieursbureau en in samenspraak met de inwoners werk je aan concrete verbetering van dit overlastprobleem.  
 • Fietsbrug over de spoorbanen en de A12 bij Binck36 om de sterfietsroute door te trekken richting Delft/Leiden.  
 • HOV/Lightrail: ontwerp van de HOV/lightrail verbinding van Den Haag centraal station door het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst tot aan station Voorburg en via Rijswijk naar Delft.  
 • Herinrichting van het Hildebrantplan. 
 • Opzetten subsidieregeling bouwlogistiek (niet fysiek project). 
 • Onderdeel van Smart Mobility: inrichten van een fietsenstalling.